Disclaimer

Duikadvies.nl streeft ernaar om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Wij kunnen echter niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaarden als zodanig geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik of de onvolledigheid daarvan, op welke manier dan ook.

Ook bij het overnemen van gegevens of door technische omstandigheden en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen.

De verzamelde gebruikersgegevens worden volgens de door Duikadvies.nl gepubliceerde Privacy verklaring behandeld. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Duikadvies.nl is het mogelijk dat de informatie die op Duikadvies.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Links, polls, informatie, forums, gegevens e.d., mededelingen en meningen, geuit in de verschillende categorieën, op de pagina’s van Duikadvies.nl, zijn die van de maker(s)/auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, administrotors, moderators, de Internet-provider en of Duikadvies.nl. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Duikadvies.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.   Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Duikadvies.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Duikadvies.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Duikadvies.nl verkregen is.  

Duikadvies.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Duikadvies.nl verkregen informatie. De informatie op Duikadvies.nl wordt geregeld aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Privacy en Copyright Duikadvies.nl behoudt tevens het recht ingezonden materiaal in te korten, aan te passen en te publiceren. Dit geldt zowel voor tekst als voor het ingezonden beeld- en geluidsmateriaal. Een bezoeker/ster van Duikadvies.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Duikadvies.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van Duikadvies.nl. Het feit dat Duikadvies.nl ingestuurde bijdragen voor plaatsing selecteert en filtert, wil niet zeggen dat Duikadvies.nl deze bijdragen ook daadwerkelijk zal plaatsen of dat zij instaat voor de rechtmatigheid van dit materiaal. Ingezonden materialen (op welke wijze dan ook) worden hierna automatisch eigendom van Duikadvies.nl en zijn hierbij overgedragen en vrij van verdere auteursrechten.  Alle items op Duikadvies.nl zijn naar beste eer en geweten geplaatst. Indien u meent dat er inbreuk is gemaakt op uw recht, mail dan naar info at Duikadvies.nl en wij zullen het desbetreffende item verwijderen, mits de inbreuk naar ons idee in redelijke mate is aangetoond.

Reclame uitingen:
Commerciele reclameuitingen kunnen tegen betaling van enige vergoeding worden geplaatst op de verschillende pagina’s van Duikadvies.nl. Wilt u hiervoor aanvullende informatie? Stuur dan een email naar info at Duikadvies.nl.  Alle overige algemene reclameuitingen, in welke vorm dan ook, die te maken hebben met het promoten van commerciele doeleinden, daarbij mede mogelijk in enige relatie tot het duiken zijn NIET toegestaan op de forums, discussies, albums en dergelijk van Duikadvies.nl. Indien hieraan niet door een bezoeker van deze website wordt gehouden kunnen passende volgen maatregelen. Dit tot uiterst gevolg zou kunnen hebben, dat totale verwijdering uit onze bestanden een noodzaak zou kunnen zijn.

Stem of voeg toe aan:  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Plaats dit bericht op Twitter